Mladost

Ubytujte sa v príjemnom a pokojnom

centre mesta Lipany

Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti:

 

B&S s.r.o.
Námestie sv. Martina 35
Lipany 082 71

IČO: 48 291 005

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka 32084/P

 

Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. B&S s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

B&S s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom B&S s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných s B&S s.r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom B&S s.r.o.

 

Všetky osobné údaje získava B&S s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (objednávka, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.